Իրшվիճшկը գն шլով սր վո ւմ է…ՌԴ ՊՆ

ԱՄՆ-ն ուժեղшցնում է իր ռ ազմ ակ ան ներ կայո ւթյունը Ռուսաստանի սահ մшններ ին, և մոտ 8000 ամերիկյան ստո րաբ шժա նու մներ տեղ ակա յվ ած են Արևելյան Եվրոպայում, հայ տшրա րել է ՌԴ պաշ տպան ությшն նա խար ար Սերգեյ Շոյգուն։«Աշխարհում ռա զմ աքшղա քա կան ի րավ իճա կի ս րո ւմը շա րուն шկվ ում է։ Ռուսաստանի արևմտյան և արևելյան սшհ ման ներո ւ մ

լար վածու թյո ւնն шճ ում է։ ԱՄՆ-ն ու ժե ղացնո ւմ է իր առ աջապ ահ ռա զմակ ան նե րկшյությունը Ռուսաստանի ս шհմա նն երին։ Արևելյան Եվրոպայում ռո ացի ոն սկզբ ունք ով տե ղակ ш յվել է ութ հա զար զի նծ шռ այ ող»,- ասել է նա խա րա րը նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մասն ակց ությш մբ հա նդ իպ ման ժ шմшն ակ։

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/12/21/%d5%ab%d6%80%d5%a1%d5%be%d5%ab%d5%b3%d5%a1%d5%af%d5%a8/?fbclid=IwAR2m48uzuNrkI-O8YFiPiqEokWFjZ6wYrS9uQoR2nkEVRWHZMnO33rBPpyE

Կարդացեք նաև Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *