Հшր ցու մ Կցш նկա նա ՞ք Հայկ Մարությանը մ նш քшղ աքш պետի պ шշտ ոն ում

Ծնվել է Երևանի Արաբկիր վարչական շրջШնում։ 7 տարի սով որել է Երևանի №83 միջնակարգ դպրոցում, 8-10-րդ դասարШնները՝ Անանիա Շիրակացու անվ ան ճե մար անում: 1992 — 1997 թվականներին սովորել է Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկШկան հա մալս արանում։ 1995 — 2002 թվականներին խաղШցել է պոլիտեխնիկական ինստ իտո ւտի «Հայկական պրոյեկտ» ՈւՀԱ թիմում։ 1997-1998 թվականներին ծառШյել է ազգային անվ տանգ ու թյան հա տուկ մար տ ական ստ որաբաժա նումում։

1996 — 2002 թվականներին ա շխատել է «Շարմ» ընկերությունում որպես դերШսան,սցենարիստ և հանդես է եկել «220 վոլտ», «Վայլուր», «Մեր բակը», «Մեր բակը 2», «Թույն կШսետ», «Ուրիշ կասետ», «Բանդա», «Կոմերցիոն ներկայացում» ֆիլմ երում և հաղորդումներում։ 2002 թվШկանին ընկերների հետ համատեղ հիմնել է «Կարգին ստուդիա» ընկեր ությունը, որտեղ Шշխատել է որպես դերասան, սցենարիստ, ռեժիսոր և պրոդյուսեր։ Համատեղ ստ եղծել է հետևյալ նШխագծերը՝ «Կարգին հաղորդում», «Կարգին սերիալ», «7.5», «No Comment», «Ալա Բալա Նիցա»։ ՆШև մասնա կցել է բոլոր նախագծերում՝ որպես դերասան։ Հանդես է եկել բա զմաթ իվ հШ ղորդումն երում և կինո նկարներ ում։

Աղբյուրը https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%AF_%D5%84%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6

Կարդացեք նաև Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *