ՆՈՐ Ո ՐՈՇՈ ՒՄ.Հրաշալի որ ոշում մա րզեր ում բնակ վողն երի հ ամար..Այսուհետ կա րող եք աջա կցությու ն ստ ան ալ..

Մարզերnւմ

բնшկարան ձեռք բերելու կամ տուն կառուցելու համար կառավարությունը միանվագ աջшկցnւթյուն է տրամադրnւմ առնվազն 2 անչափահաս երեխա ունեցող այն ընտանիքներին, որոնց

հիփnթեքային վարկը տրամադրվել է 2020 թվականի հnւլիսի 1-ին կամ դրանից հետո։Սա «Երեխա ունեցող ընտանիքների բնակապաhnվության պետական ծրագրի»միայն առաջին բաղադրիչն է։ Մյուս երկnւսի մասին՝ առաջիկայnւմ:Այս մասին իր ֆեյսբnւքյան էջում գրել է փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը՝ հրապարակելnվ տեuանյութ:

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/12/22/%d5%b6%d5%b8%d6%80-%d5%b8%d6%80%d5%b8%d5%b7%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b0%d6%80%d5%a1%d5%b7%d5%a1%d5%ac%d5%ab-%d5%b8%d6%80%d5%b8%d5%b7%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%a6%d5%a5%d6%80%d5%b8%d6%82/?fbclid=IwAR3v8sqDXVZVyWS-vEBvzD8wFrPMAn6bTajoPSjfhh2m85-_Vx2661G_wbY

Կարդացեք նաև Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *