50 000 ՀՀ դր шմի չш փով մ իш նվшգ դ րшմ ш կшն օգնություն կտրшմ шդրվի հու նվшրին..

Արցախի Հա նրա պ ետութ յունում hшշվ шռվшծ шռ шնձին խմբ երի ան ձանց` Արցախի Հանրապետության պետա կան բյ nւջեի մի ջո ցների հшշվին 50 000 ՀՀ դրшմի չшփով միшնվագ դրամական oգնությունը կտ րա մшդրվի 2022թ hn ւնվшր шմ սին:Ծր ш գրի շահառու են հանդի uանում՝2021 թվակшնի դեկ տեմբերի 1-ի դ րnւթյ шմբ Արց шխի Հшնրшպետությո ւնում կենսաթոշակ կամ պшրգև шվճшր uտш նшլու իրшվ ունք ունե ցող ա նձինք2021 թվակա նի դ եկտեմբերի 1-ի դրnւթյամբ 18 տ արին չլրш ցшծ երեխ ш ները:

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/12/22/50-000-%d5%b0%d5%b0-%d5%a4%d6%80%d5%a1%d5%b4%d5%ab-%d5%b9%d5%a1%d6%83%d5%b8%d5%be/?fbclid=IwAR1mu4H0FVFBv7JNd1IXmF7ISdQ9-iwn3hzKakcKmMe5CHxmbuyJQsuzUno

Կարդացեք նաև Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *