Ալավերդիում հ րшժե շտ են տ ալիս Ռուդիկին

Այսօր Ալավերդիում հողին կհանձնեն 11-ին հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան ուղղությամբ ադրբեջանական ստորաբաժանումների իրականացրած սադրանքի հետևանքով զոհված ՊՆ N զորամասի զինծառայող Ռուդիկ Ղարիբյանին

Աղբյուրը https://boomlur.ru/2022/01/13/%d5%a1%d5%ac%d5%a1%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%a4%d5%ab%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b0%d6%80%d5%a1%d5%aa%d5%a5%d5%b7%d5%bf-%d5%a5%d5%b6-%d5%bf%d5%a1%d5%ac%d5%ab%d5%bd-%d5%bc%d5%b8%d6%82%d5%a4%d5%ab%d5%af%d5%ab/?fbclid=IwAR02CzmwHROATmeWO_Ydf8-AESv8RQb6xOeDJXT4nWZLAYn8EH9wD4urI-E

Աղբյուրը https://boomlur.ru/2021/12/21/%be%d5%a1%d5%b3%d5%a1%d5%bc%d5%b8%d5%b2%d5%a8-%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%b1%d5%a1%d6%80%d5%af%d5%a5%d5%ac-%d5%a7-%d5%b0%d6%80%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%bc%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6/?fbclid=IwAR1Mr3YyDU_OpLfICT16O2YTohuY-dBbPMqW4qa0zt7_e87U-pZYq3Mj5XI

Կարդացեք նաև Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.