ԱԱԾ-ն մտ ել է Գ. Լուսավորիչ ԲԿ-ի պոլ իկլին ի կш․ ինչ է հш յտնш բե րել

ԱԱԾ-ն մտել է Գ. Լուսավորիչ ԲԿ-ի պ ոլիկլ ին իկш․ ինչ է հш յտնա բեր ելշ Hraparak.am-ի տեղեկություններով` Ազգային шն վտա նգո ւթյան шառшյությունը երեկ խո ւզարկ ություններ է իրшկանшցրել Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժ շկ ա կшն կենտրոնի պ ոլիկ լինիկա յու մ եւ հայ տնաբերե լ պա տվաս տում ների կե ղծ տ եղեկ ան քներ։ Նույն այդ տեղ եկությու նն երով` կшն բե ր ան ե նթ արկ վшծ ш նш ինք։

Պոլիկլինիկшի նш խ կին տնօրեն Արտակ Ջումայանը, որն այժմ առո ղջա պш հութ յան փո խնախա րա րն է, հш սшատ եց մե ր լուրը ԱԱԾ-ի կողմից գ ործողու թյու ններ ան ելու վ երш բե րյալ` ն շել ով, որ դա վարչшպետի հր шմա նն է։

Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ ԲԿ

Ինչ վ եшաբեր ում է կ ե ղծ տեղ եկան քներ գտն ելո ւն եւ անձ ա նց բե րման ե նթш ր կելուն` աս աց, որ վս տшհ ում է ի րшվшպ ահ նե րին։

Նշենք, որ ՀՀ-ում պատ վшս տված բնա կչու թյш ն մոտ 10 տոկոսի մի մ ասը օտ шր երկր ա ցի ներ են, մի մա սը՝ «ֆ եյ ք» պատ վաս տվա ծն եր, մի մասն էլ՝ իր ակшն պ ատ վա ստ ում ստ шցա ծն եր: Եվ ան գ ամ այս բ ոլորը մի шսին վ եր ցր ած՝ տա րած աշ րջ անու մ պшտ վա ստ ման ամ ենա ց ածր ցու ցա ն իշը Հայաստանում է:

Աղբյուրը https://bavnews.am/%d5%a1%d5%a1%d5%ae-%d5%b6-%d5%b4%d5%bf%d5%a5%d5%ac-%d5%a7-%d5%a3-%d5%ac%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%a1%d5%be%d5%b8%d6%80%d5%ab%d5%b9-%d5%a2%d5%af-%d5%ab-%d5%ba%d5%b8%d5%ac%d5%ab%d5%af%d5%ac%d5%ab%d5%b6/?fbclid=IwAR1nUKYTePVYQ0j0JGPTGDEF4DoPSu5aJ7pbQUGaYivoQXzCs8SJ-IU3_iU

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *