Հш զը բո ւժո ղ ամենш шրդյուն шվե տ մի ջոց ը, որնш զդո ւմ է 1 գի շեր ում․ վե րցր եք շա քшր шվա զը և․․․

Հազը առ աջա նում է ի պատ ասխան շնչո ւղին երի (ըմպան, կոկորդ, շնչափող, բրո նխն եր) լո րձա թաղա նթի (հատկապես շնչափողի երկատման, բրոնխների ճյուղավորումների շրջանում), ին չպես նաև պլև րա լ թեր թիկնե րո ւմ տեղ ակայ վ ած հ ազ ային ընկ ալի չնե րի դր դմա ն հետև անք ով։

Հազային ընկ ալիչների դր դումը առ ա ջացն ում է խորը ներշնչում, որից հետո ձայնաճեղքը փակվում է և լարվում են շնչական ու որով այնի մամուլի մկանները, ինչը հանգեցնում է բարձր դրական ներկրծքային ճնշման ս տե ղծման և հետևապես շնչական ուղիներում ճնշման բարձրացման։ Ընդ որում շնչափողի հետին թաղանթը փա կում է լուսա նցքը։ Այնուհետև կտրուկ բացվում է ձայնաճեղքը և ստեղծված ճնշումների տարբերությունը բերում է օդի հոսքի այնպիսի արագության, որը բրոնխիալ ծառի տարբեր հատվածներում տատանվում է 0,5 մինչև 50-120մ/վ։ Օդի հոսքի նմա ն արագու թյուն ը նպաստում է լո րձի և օտար մասն իկների հե ռացման ը բրո նխ իալ ծա ռից։<

Ուզում եմ պատմել ձեզ մեր ընտանեկան՝ հ ազից ազ ատվ ելու չափազանց արդյունավետ միջոցի մասին: Լցրեք ճաշի գդալի մեջ մի փոքր շա քարա վազ և պահեք այն կրակի վրա: Երբ կհալվի և կսկսի մգանալ, վերցրեք կրակի վրայից, լցրեք այն օղով բաժակի մեջ և խառնեք այնքան, որ օղին դառնա բաց շագանակագույն:

Տվեք հիվանդին, որ խմի գիշերը: Միայն թե քրտնելիս անպայման փոխեք սպիտակեղենը: Ննջասենյակը պետք է տաք լինի: Տղամարդկանց կարելի է 100գր., կանանց 50գր., երեխաներին՝ 1թ/գ: Այս նյութը նախատեսված է միայն տեղեկատվական նպատակների համար: Տվյալ կայքից ստացված տեղեկատվությունը չպետք է կիրառվի ինքնուրույն (օրինակ, բուժման նպատակներով)։ Եթե դուք ունեք որևէ առողջական խնդիր, խնդրում ենք դիմել մասնագետ բժիշկների։

Աղբյուրը https://info-arm.com/%d5%a1%d5%bc%d5%b8%d5%b2%d5%bb%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/%d5%b0%d5%a1%d5%a6%d5%a8-%d5%a2%d5%b8%d6%82%d5%aa%d5%b8%d5%b2-%d5%a1%d5%b4%d5%a5%d5%b6%d5%a1%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a1%d5%be%d5%a5%d5%bf-%d5%b4%d5%ab%d5%bb%d5%b8%d6%81%d5%a8-2/?fbclid=IwAR2o4fmonFLyPfkwEn1W7h3fFkcaz9fcH5pQ8NBt4LYTf62NAw6dgjtWqxk

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *