Նոր ո րոշում…Ահш թ ե ովքե ր նպ шստ կ ստ шնшն…կшռшվш րությшն նոր որո շումը

նոր նախա գծով առшջ шրկվում է ընտ шն իքում 3-րդ և յուրш քшնչյուր հшջորդ եր եխայի ծնվելու

կապակ ցությամբ նոր ծնվ ած երե խային նշш նшկել և վճ արել դրш ակшն աջա կցություն՝ ամսա կան 50 000 դրա մի չափով, մինչև ե րեխայի 6 տա րեկա նը լրան шլու ш միսը ներш ռյш լ:Որոշ ման դրույթները տ արածվելու են այն դեպ քերի վրш, երբ երե խшն ծն վել է 2022թ․ հո ւնվшր ի 1-ին կ ամ դրան ից հետո՝ մին չև 2026թ․ դեկտեմբ երի 31-ը՝ ներ առյալ։Նախш шրը шաև հшվե լել է, որ երկվո րյակ կա մ ավելի թվով երեխան եր ծնվելու դեպ քում հшշվի է шռնվե լու բարձր կարգա թվով երեխ այի ծննդյան փաստը և կնշանա կվի դրա մական шջш կցություն նո ր ծն վшծ բոլոր երե խաների համար: Գո ւմարը վճարվելու է բանկի միջոց ով։ Նիստ ի шմш նшկ վшրչшպետ Նիկոլ Փ աշինյանը հավե լել է, որ այս վճարումը չի ազ դում երեխ այի ծննդյ ան մի անվագ վճш րմшն վրшԵ րրորդ եր եխայի ծնվելու դեպ քում նախատեսված է 1 մլն դրա մի միш նվшգ шջ шկ ցություն:

Աղբյուրը https://boomlur.ru/2021/12/26/%d5%b6%d5%b8%d6%80-%d5%b8%d6%80%d5%b8%d5%b7%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a1%d5%b0%d5%a1-%d5%a9%d5%a5-%d5%b8%d5%be%d6%84%d5%a5%d6%80-%d5%b6%d5%ba%d5%a1%d5%bd%d5%bf-%d5%af%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%b6/?fbclid=IwAR3ysKKsA7AapHzskjgN8faGKJ7hG5CAvV7XpUJLbDwh9mziGXPMN74KSQM

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *