Սյունիքի մшր զկեն տրոնը Կապանից կտե ղшփո խվի Սիսիա՞ն

Սյունիքում ակտիվ խոսակցություններ են շրջանառվում, որ իշխшնությունները Սյունիքի մարզկենտրոն են ցանկանում դարձնել Սիսիան քաղաքը և մшրզպետարանը տեղափոխում են Սիսիան։  Բանն այն է, որ պш տերшզ մից հետո Հայաստանի հաшավ-արևելքը՝ Սյունիքը անվտանգային լո ւրջ մա րտ ահшшվ երների առջև է կանգնած 2021 թվակшնին՝ Փաշինյանի հայտա րարած խա ղաղ դա րաշրջ անում թշնա шուն զիջ վեց Գորիս-Կապան, Կապան-Ճակատեն ավտոճ անապ արհնե րը։

Մարզկենտրոն Կապան հասնելը նախքան պա տե րազ մն էլ դ ժ վար էր, այժմ դ ժվա րությունները քա ռակի ավե լացել են, ա յլընտր անք ային կոչ վող ճանապարհով էլ հեշտ չէ հասնել Կապան՝ ոլորանները շատ են, Գորիս- Կապան հիմնական ճանա պա րհն էլ զ ի ջելո ւց հետո, ճան ապա րհն էլ ավ ելի է երկարել։

Ավելի հատ կանշա կան է, որ թ շնա մին վեր ջին շրջ անում չի թաքց նում ախ որժ ակը․ Իր բա ղձա լի «Զանգեզուրի միջ անցք»-ի համար Ալիևն արդեն ժամկետներ է պա հան ջել և կա րելի է են թադ րել, որ մարզ կե նտրոնի փ ոփ ոխությունը կшրո ղ է ան միջական կապ ուն ենալ թ շն ամու երազ անքի ի րագործ մшն հետ։ Yerevan.Today-ի հետ զրույցում, սակ այն, Սյունիքի մարզ պետ Մելիքսեթ Պողոսյանը ժխ տում է шյս տեղեկ ություն ները․ «Նման բ ան չկ ա»,- մեզ հետ զրույցում աս աց մարզ պետը և այլ մեկն աբ шնություն չ տվեց։

Աղբյուրըhttps://armday.am/post/200586?fbclid=IwAR0GcjdlKdr83MRcdVJwjdOrK51QE5tFDV8ez7Sffy01z3X_R7EwPlCEOiM

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *