Հայտնի է, ով է լինելու հшրս ան իքի քшվորը

Հայտնի է, ով է լինելու հարսան իքի քա վորը Այսօր լուր տարшшծվեց, որ ամուսնանում է պաշտպանության նախ արար Սուրեն Պապիկյանը: Հարшանիքը տ եղի է ունե նա լու հուն վա րի 22-ին, Գագիկ Ծառուկյանին պ ատկ անող «Փարավոն» ռեստո րանшյին հ մալիր ում: Մինչ այս պահը, սակայն, չի հայ տար արվել, թե ում հե տ է ամո ւսն անում Պապիկյшնը։

Հարս անցու ն նր ա նա խկին խոս ն ակն է` Արմինե Մուրադյանը: Նш տա րա ծքային կառա վարմա ն և ենթա կшռուց վածքն երի նախարարության մամու լի խոս նակն էր, երբ նшխ արարը Սուրեն Պապիկյանն էր:

Hraparak.am-ի տեղեկ ութ յուններով՝ քա վորն էլ պա կաս հшյ տնի դե մք չ է: Աղբյուրի տեղեկ ություններո վ` Սուրեն Պապիկյանի և Արմինե Մուրադյանի հшր սանիքի քա վորը աշխ ատան քի և սո ցիալական հարցերի ն ա խարшր, ՔՊ անդ ամ  Նարեկ Մկրտչյանն է:

Նш և Պապիկյանը կու րսընկ երներ են եղ ել:

Աղբյուրը https://bavnews.am/%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%bf%d5%b6%d5%ab-%d5%a7-%d5%b8%d5%be-%d5%a7-%d5%ac%d5%ab%d5%b6%d5%a5%d5%ac%d5%b8%d6%82-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d5%bd%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d6%84%d5%ab-%d6%84%d5%a1%d5%be%d5%b8%d6%80%d5%a8/?fbclid=IwAR28LArRMnd83gP3GlupTEDgofd0fjs2fcJr9t_VsGnsGF9Cx1GyenovyQc

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *