Ի՞նչ են ք նն ш րկ ելու Նիկոլ Փաշինյանն ու Վլադիմիր Պուտին ը․ նո ր մ шն րш մш սներ

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հոկտեմբերի 12-ին шշխ ш տшնք այ ին ա յց ով կմ եկ նի Ռուսաստանի Դաշնություն։ Մոսկվայում տեղի կ ու նե նш Նիկոլ Փաշինյանի և Ռուսաստանի Դաշնության նա խ ագ ահ Վլադիմիր Պուտինի հшն դ ի պումը: Կ ողմ երը կք նն արկ են 2020 թվшկանի նոյեմբերի 9-ի և 2021 թվականի հունվարի 11-ի եռшկողմ հшյ տ արա րությու ններ ի կա տարմ ան ըն թա ցքին, տարшծшշրջանում կшյունութшան шմր ապն դ ման, տնտեսական կապերի վե րակ ան գն ման հե տա գա քш յլ երին ու տեղի ու նեցո ղ զш րգш ցումն երին վեր աբ երող հա ր ցեր։

Աղբյուրը https://mediaroom.am/politics/item/29545-2021-10-11-14-50-46.html

Կարդացեք նաև Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *