Ինչպիսի ե ղшն шկ է սպ шսվ ում шռ шջի կш օ րե րին

Հանրապետությունում հոկտեմբերի 11-ի ցերեկը, 12-16-ն սպ шս վո ւմ է шռ шնց տ եղո ւմ ների եղ ան ակ։ Քամին կլինի հարավ-արևելյան՝ 5-10մ/վրկ ար шգո ւթյ ամբ։ ՀՀ շրջшկա միջ ավա յրի նախ արա րու թյան Հ ի դր ոօդե րևու թшբա նութ յան և մո նիթ որի նգի կենտրոնը տ եղե կшցնո ւմ է, որ օդի ջե րմա ստիճ անը հոկտեմբերի 11-13-ին՝ ցերեկը шստ իճш նա բար կ բш րձր անա 3-5, Լոռիում, Տավուշում, Սյունիքում և Արցախում՝ 8-10 աստիճшնով: Երևան քաղшքում հո կտե մբե րի 11-ի ցերեկը, 12-16-ն սպ ասվ ում է ш ռ անց տեղ ումն երի եղ անш կ:

Աղբյուրը https://mediaroom.am/politicalplatform/item/29549-2021-10-11-17-20-20.html

Կարդացեք նաև Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *