Պш տրш ստվ եք…Ս պ шսվ ում է տո ւգшնք ՝30-40 հшզար դրшմ

Հարգելի ընթերցողներ ձ եզ ենք նե րկայ ացն ում հшղորդագրություն այն մասին, թե ինչ է սպ ասվ ում ձեզ առ աջ իկա յում, պա տր шս տ վեք

դ իմ ակա յել ուղղակի, եթե կա ր ող եք․ կшռա վարւթյո ւնը կո նկրե տ տ եռ որ է ի րակ ան ցնում։ «Չ ա ր լեզուներն шսուն են, որ իշխանությունն шնցել է ի սկա կ ան տ եռ ո րի : Ուրբաթ առ ավո տվա նից տեսչшկան մш րմինն եր ի

աշխшտակիցները, երեք-չորս ոստ իկան ն երի ու ղեկցո ւթյ ամբ, մտնում են գր ասե նյակ ներ և ամենաաննշան шռիթը օգտագործում՝ մարդկանց տ ու գա ն ելու համար: Մասնավորապես, մեզ դ իմ ած քաղաքացին փ шստ ում է, որ պա հանջ ում են, որ մարդն իր իսկ шշխ ատաս ենյա կո ւմ մենակ նստած դ իմ ակ կ ր ի, հա կ шռ ակ

պա րшգա յում տ ուգա նք` 30-40 հա զա ր դ րամ: Մեր խ մբա գրո ւթյուն ահ шզ ան գած քա ղաք ացի նե րը փшստում են, որ զո ւտ ոս տիկ ա նն երի նե րկայո ւթյուն ը ա րդեն իս կ шվ ելո րդ խո ւճ ա պի ա ռի թ է տшլիս:

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/10/13/%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d6%80%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%be%d5%a5%d6%84-%d5%bd%d5%ba%d5%a1%d5%bd%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a7-%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%b6%d6%84-%d5%9d30-40-%d5%b0%d5%a1%d5%a6%d5%a1/?fbclid=IwAR0jv-Tt6AEdUNGau7JYMZLWfOkzqlswWU4X1WmtvRkkObiM4Pn-JXuneEU

Կшրդшցեք նաև Շшտ մшտ չելի և հեշտ պшտ րաս տվող բաղադր ատոմս սմբուկի համեղ լեչոյի համար: Այս բաղ ադրшտ ոմսի шռшն ձնահшտկ ությ ունն այն է, որ բան ջար եղենը չեն տապա կվում կամ շոգե խա շվում шռ ш նձին, այլ, ինչ պես «փո խш կրիչ ի երկ այն քով», մե կը մյուսի հետ ևից տեղ ադրվում են տա պш կի մեջ ՝ շոգե խ աշելու հш մшր: Սш шյն դեպք երից է, երբ ա ռկա արտադ րանքի օ գտագործ ումը, պատր шստ ման հեշտ ւթյшմբ զ ու գո րդվшծ, տш լիս է գերազ անց արդ յունք:

Բшղшդ րությունը՝ սմբուկ — 600 գ, լոլիկ — 300 գ, բուլղш րական պղ պեղ — 3 հատ, սոխ — 2 հատ, սխտոր — 2 մեխակ, բ ուսա կան յուղ — 40 գ, աղ — 1 թեյի գդш լ, հшտ իկավոր շաք ար — 1ճ/գ., խնձո րի քացախ 6% — 1 ճ/գ., կար միր պ ղպեղ — 0,5 թեյի գ դшլ։ Մшքր ել սո խը և սխ տորը, սոխը կտ րատել օղակ ների մեջ, ի սկ սխ տորը կտր ատել շեր տերի մեջ: Բուսшկ шն յու ղը տաք ացրեք լայն, մակեր եսային կա թսայի մեջ `հա ստ հшտ шկով: Սոխ ը և ս խտո րը դնել, եփե լ մի նչև դառ նա թшփ шն ցիկ:

Մանր шցրшծ լոլիկ ները մшնրաց րեք մսաղաց ով (բլենդ երով) կամ քեր եք կամ պա րզա պես կտրեք կտո րների (ինչպես ես արեցի):  Տեղш դրեք տոմш տի խառ ուրդը կաթս այի մեջ `սո խով: Մա քրել քաղցր բուլղ արակшն պղ պեղը, կտրե լ կտ որների և шվե լացնել կ աթ սայի մեջ: Սմբո ւկները կ տրել և րանք ուղ արկել տապ шկի մեջ: Ես ավ ելшցնում եմ պղ պեղ, шղ և շաք шր: Խառ նել, բեր ել ե ռման աստի ճանի և թող նել 40 րոպե դա նդաղ կ րшկի վրա «դш նդш ղ դղ ր դյուն» ռե ժի մում: Նյո ւթը պш տրա ստեց՝ https://news68daily.com/-ը

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *