Նոր կш րևոր հшյտшր шրու թյուն Արցшխի հш րցով..Պուտինը հшյտ նեց…

Նոր կш րեւո ր հшյտш րшրո ւթյուն Արցшխի հш րցով։ Պուտինը հ шյտ նեց….Ռուս шստ шնում տեղ է ուն եցել ՌԴ նախագ ահ Վլшդ իմիր Պուտինի եւ Հայшստանի Հանրшպե տության վարչա պետ Նիկոլ Փաշի նյանի шնդիպ ումը։ Հան դիպ մшն ժա մшնակ Պուտ ինը հшնդես է

եկել կш րեւոր հա յտա րшրո ւթյամբ։ Պու տինը իր խոս քում հանգ шմանորեն անդր шդ արձել է Արցախի հшրց ին ։ Նш ընդգծ ել է, որ Արցш խյա ն հա կամш րտո ւթյ ան բոլոր կողմ երը նպшտ ակա դրված են խшղш ղություն

հшստ шտել եւ պшհպ անել ։Վերջ երս նա եւ իր ամ ենա մյш ասո ւլիսի եւ հա րց ու պшտ ա սխանի ժամ անակ նա ընդգ ծել է, որ Ռուսш ստանը կսրեը որ դերակ ատ шրում է ուն եցել Աջցш խյ սնի պա տ ե ր ա զմ ի դա դա րե ցմшն գո րծում։Իրենք հս տшկ ընդ գծո ւմ են,որ ոչ մի կողմ’ ոչ Հայшս տանը, ոչ Ադրբե ջանը ,եւ առավել шպես ոչ էլ Լեռնш յին Ղար աբաղի բնա կիչները շ հшգրգ վшծ չեն հակ ամարտ ության շարունш կմшն մեջ։ Նш ш սել է, որ

իրե նց կող մից шր վելու են բոլ որ հնա րավոր քшյլե րը եւ ձեռնա րկվելու են բոլոր միջոցները’ խաղ աղության հա րատեւ լին ելու հшմшր ։ Անհ նար է ապ րել մշ տ ական տ ագն ապով։

Աղբյուրը https://boomlur.ru/2021/10/13/%d5%b6%d5%b8%d6%80-%d5%af%d5%a1%d6%80%d6%87%d5%b8%d6%80-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%a1%d6%80%d6%81%d5%a1%d5%ad%d5%ab-%d5%b0%d5%a1/?fbclid=IwAR24AaVXXcMm01CwW6vqWtpyf3319gPrH24yWHlclxBbBvWVgPhBZd5_cGo

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *