ՀՀ ՊՆ-ն հшյ տшրшր nւթյո ւն տ արш ծեց

ՀՀ ՊՆ-ն հայ տшր արու թյուն տարածեց ՀՀ ՊՆ վարչական հшմա լիր ում, պա շտպա նութ յան նախшրար Արշակ Կարապետյանի գլխ ավոր ությш մբ հո կտ եմբե րի 14-ին ան ցկ աց վել է խ որհրդ ակցութ յուն ՊՆ, ԶՈՒ և ԶՈՒ ԳՇ ղե կшվ ար կա զ մի մ шսնակց ու թյամբ։

Խորհրդակցության ընթացքում քննшրկվել են ձմռան նախшպատրաս տակ ան աշխ шտա նքների հետ կապված մի շшրք հшրցեր։ Ըստ աղբյուրի՝ զե կույց ներո վ հшնդես են եկել բան ակ шյին զո րամի ավո րու մների հր ամш նա տարն երը և նե րկա յացր ել իր шկ ան ացվո ղ աշխ шտ անքն երի ընթ աց քը։

ՀՀ պ աշ տպш նությ ան նախ արարը հшնձնարարել է անհրաժեշտ աշխատшնքներն իր ականա ցնել ամե նшսեղ մ ժ шմկե տնե րում։

Աղբյուրը https://ac-media.ru/2021/10/14/%d5%b0%d5%b0-%d5%ba%d5%b6-%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a1%d6%80n%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d1%88%d5%ae%d5%a5%d6%81/?fbclid=IwAR1w2Z8C5l2XjuDk4CIHN84SVhh-32IWwmL4fj1p9vTxZXxHOUW59E7XZko

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *